Statuten / AVG / VOG

AVG

Sinds 25 mei 2018 is iedere organisatie verplicht te voldoen aan de nieuwe AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zijn net als iedere sportvereniging verplicht om persoonsgegevens veilig te behandelen. Onze administratie zit op één plek, goed beveiligd met antivirussoftware en loopt via de KNLTB. We maken deugdelijke backups en delen gegevens van leden uiteraard nooit. Mocht onze administratie in de toekomst anders gaan worden verzorgd, dan dragen wij er als bestuur zorg voor dat geen voormalig vrijwilligers nog bij de gegevens kunnen. Bij het maken van foto’s tijdens evenementen doen we er alles aan om vooraf te checken of leden ok zijn met hun gezicht op de website of onze social media kanalen. En bij de competitieteams vermelden we alleen de voornamen van leden, zodat iedereen wel weet wie in welk team zit, maar niemand met achternaam online staat. 

Statuten en huishoudelijk reglement

Hier vind je de Statuten HTV Hanenburg (KVK Inzage Statutenwijziging) en het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging, die in 2022 zijn geactualiseerd en zijn aangenomen door de ALV en de KNLTB.

VOG

HTV Hanenburg doet alles aan een fijne omgeving op ons sportpark, een positieve sportcultuur. Zodoende dat we, vooruitlopend op landelijk beleid, werk hebben gemaakt van ons vrijwilligersbeleid, VOG’s en meerdere vertrouwenspersonen voor alle leden. Lees meer in deze documenten.